8 ยาพิษฆ่าเด็ก | วรากรณ์ สามโกเศศ

8 ยาพิษฆ่าเด็ก | วรากรณ์ สามโกเศศ

เด็ก

ผู้เขียนได้พบคลิปชื่อ 8 Toxic Things Parents Say To their Children ที่เว็บ psych2go.net ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคำพูดต้องห้าม หรือยาพิษสำหรับเด็ก เพราะการใช้วาจายาพิษจะไปทำลายจิตใจและการพัฒนาบุคลิกภาพของเขาอย่างยิ่ง ผู้เขียนนึกถึงสุภาษิตแอฟริกันที่กล่าวถึงการเลี้ยงดูเด็ก กับคำพูดของขงจื๊อเรื่องคำพูดที่เป็นพิษเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อน ดังนี้ “ต้องใช้ทั้งหมู่บ้านเพื่ออุ้มชูเลี้ยงดูเด็กสักคน” กับ “แผลหอกดาบเหือดแห้งแต่คำพูดอันเจ็บปวดสร้างแผลมิรู้หาย” คนที่อุ้มชูดูแลเด็กในบริบทของสังคมไทยนอกจากพ่อแม่แล้วก็ยังมีปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา และญาติมิตรทั้งหลายอีก ที่มักพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กและพูดจา สั่งสอนเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่บ่อยครั้งคำพูดเหล่านี้กลายเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงแก่เด็กโดยไม่รู้ตัว

8 ยาพิษฆ่าเด็ก | วรากรณ์ สามโกเศศ

คำกล่าวของขงจื๊อชี้ให้เห็นความสำคัญของคำพูด ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สามารถสร้างแผลในใจของคนหนึ่งได้ไปตลอดชีวิต คำพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อใช้กับเด็ก เด็กซึ่งเป็นสิ่งเปราะบาง งานวิจัยปัจจุบันพบว่าช่วงอายุ 0 ถึง 6 ขวบนั้นสำคัญเป็นพิเศษ เด็กจะมีบุคลิกภาพอย่างไร จะมีความมั่นใจในตัวเอง เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง ไว้วางใจคนอื่น มีความรักให้คนอื่น สามารถปรับชีวิตเข้ากับคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฯลฯ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมชีวิตของเขาซึ่งส่วนหนึ่งสร้างโดยคำพูดของผู้ใหญ่

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  รวม 8 เคล็ดลับช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยในช่วงขวบปีแรก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร