วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผุดหลักสูตรปวส. “ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก”

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผุดหลักสูตรปวส. “ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก”

การศึกษา

“ผมอยากเรียนเป็นช่างซ่อมรถบรรทุก เพื่ออยู่ทำงานที่บ้านเกิดครับ” คำบอกเล่าของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขายานยนต์ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์ นำมาซึ่งหลักสูตรใหม่ในระดับปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก”

เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา และกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ คือการขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ ดำเนินการโดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งองค์ประกอบหลักของธุรกิจโลจิสติกส์ มีทั้งรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ กว่า 350 คัน ทำธุรกิจขนส่งสินค้า และต่อยอดไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบางสะพาน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ ทั้งความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้วยการรับนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า รวม 13 รุ่น รวมถึงสนับสนุนโครงการพี่สอนน้อง และโครงการต่างๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้จริงผ่านบุคลากรและทดลองทำงานจริง

ขณะนี้ พัฒนาการของความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบฯ เดินทางมาถึงจุดที่ “ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” อย่างจริงจังและให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีความชำนาญ ในสาขาอาชีพ “เทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” และความต้องการตำแหน่งงานดังกล่าว จึงได้เกิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการเปิดหลักสูตรใหม่ หนึ่งเดียวในภาคใต้ เป็นหลักสูตรใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” โดยพร้อมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ให้รายละเอียดว่า “ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับสาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก นั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง โดยร่วมมือในการจัดหาบุคลากรสำหรับสอนเด็กๆ และฝึกซ่อมจริงกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งที่มาของความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรนี้ ก็คือ ทางวิทยาลัยฯ มองเห็นว่า ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน มีธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ โดยวิชาชีพนี้เรียกได้ว่าต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะทาง ดังนั้นการมีรถบรรทุกของจริง มีศูนย์ซ่อมบำรุง ฯลฯ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ก็มองตรงกันว่า ควรมีหลักสูตรเฉพาะทางสาขาวิชานี้ไปเลย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กที่อยากเรียนรู้ และไปประกอบอาชีพต่อ ในส่วนบริษัทฯ เอง ก็มีความต้องการตำแหน่งงานนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีความยินดีและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ สร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เชื่อว่าน้องๆ นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนใน “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” จะได้รับความรู้และประสบการณ์แบบอัดแน่น เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแน่นอน”

ด้านนายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นภารกิจสำคัญของทีมผู้บริหาร การวางแผนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ และเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ทั้งหมดเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการเรียนและการที่เด็กจบออกมาจะได้มีงานทำ มีทักษะที่ดี และนำไปต่อยอดในชีวิตจริงได้ การพัฒนาหลักสูตร “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” ระดับ ปวส.นี้ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนหนึ่งเดียวในภาคใต้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะสามารถสานฝันให้กับเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษา ของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยเด็กที่จบสาขานี้ส่วนหนึ่งก็จะมีงานของบริษัทฯ รองรับ ไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในการบูรณาการทั้งภาคความรู้ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้การสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆ ฝ่ายได้อย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนที่สนใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการมีหลักสูตรฯ

น้องฟลุค นายพรชัย ตาระบัตร นักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์ เล่าถึงการจะเข้าเรียนต่อในหลักสูตร “เทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” ว่า “ที่บ้านผมเปิดเป็นอู่ซ่อมรถบรรทุกอยู่แล้ว พอรู้ว่าทางวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรนี้ในระดับ ปวส. ผมรีบยกมือเตรียมสมัครเรียนทันที เพราะผมจะได้มาช่วยที่บ้านทำธุรกิจนี้ต่อไปได้ ไม่ต้องไปหางานทำไกลบ้าน จากที่เรียนรู้เรื่องการซ่อมรถยนต์มานั้น รถเล็กกับรถใหญ่มีความแตกต่างกัน หากว่าเราเชี่ยวชาญเจาะจงไปที่รถขนาดใหญ่เลย ก็ทำให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปอีก แต่เดิมเราก็มีพื้นฐานเรื่องซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์แล้ว หลักสูตรนี้ก็จะช่วยยกระดับความรู้ให้เราครับ”

อัพเดทข่าวการศึกษา มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม : เล็งปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การศึกษา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร